Penningmeester gezocht

Het KLEIN Toneel in Dordrecht zoekt een Penningmeester voor 5 vergaderingen per jaar | Vacature voor een Vrijwillige functie | Sluitingsdatum: 01-10-2020

Stichting Het KLEIN Toneel is een Productiehuis op het gebied van theater in de meest uiteenlopende vorm. Naast de JuniorTheaterSchool (JTS) en de Speltraining worden jaarlijks diverse producties gemaakt voor een publiek van jong tot oud. De lessen en repetities worden gegeven door professionele docenten op het gebied van drama, dans en zang. Daarnaast zijn er vrijwilligers werkzaam in de Decorploeg en de bediening van de bar tijdens voorstellingen. Het KLEIN Toneel is een zelfstandige stichting en ontvangt geen subsidie van de Gemeente Dordrecht. Wel heeft Het KLEIN Toneel afgelopen maanden een mooi bedrag aan donaties mogen ontvangen van spelers en andere sympathisanten ter ondersteuning van de moeilijke tijd die wij doormaken vanwege Covid-19.

De activiteiten van Het KLEIN Toneel worden georganiseerd door de Dagelijkse leiding; een toegewijde groep vrijwilligers bestaande uit een artistiek directeur, een zakelijk leider, marketing en productie. Het bestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris en penningmeester, heeft met name een toezichthoudende functie en nomaliter weinig van doen met de dagelijkse gang van zaken. Wel tonen zij zich zeer betrokken bij de spelers en vrijwilligers van Het KLEIN Toneel en bezoeken zij regelmatig voorstellingen.

Wegens het overnemen van de functie van zakelijk leider door de huidige penningmeester zijn wij per direct op zoek naar een nieuwe penningmeester.

 

Taken van de penningmeester bestaan uit:

·       Onderhoudt contact met de zakelijk leider over de financiële voortgang en het financieel beleid van de Stichting

·      Informeert het bestuur van de Stichting over de jaarrekening, de begroting en het risicomanagement

·       Is betrokken bij de presentatie van de jaarrekening en het jaarplan (met begroting) aan het bestuur van de Stichting

·       Ziet toe op de financiële (begroting, prognoses en financiële verantwoording (jaarrekening) die onder verantwoordelijkheid van de zakelijk leider worden opgesteld

Functie-eisen voor de rol van penningmeester zijn:

·       Heeft ruime ervaring met financieel beleid in het bedrijfsleven en bij voorkeur binnen de culturele sector

·       Is goed geïnformeerd over relevante financiële ontwikkelingen in het bijzonder op het terrein van stichtingen in de culturele sector

·       Heeft kennis van en inzicht in financiële processen

·       Heeft affiniteit met vrijwilligersorganisaties

·       Is in staat kaders te ontwikkelen voor het toekomstig financiële beleid van de Stichting

·       Kan een juist evenwicht vinden in betrokkenheid en bestuurlijke afstand

·       Heeft het vermogen en de attitude om de zakelijk leider/directeur met raad en als klankbord terzijde te staan

Vaardigheden van een penningmeester bestaan uit:

·       Kan de medewerker van de Stichting inspireren

·       Is sociaal vaardig

·       Beschikt over mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

·       Heeft ervaring met onderhandelingssituaties in organisaties en met externe partijen (lokale overheden e.d.) en

·       Is vaardig in het oplossen van conflicten

·       Gevoel voor humor

Honorering:
De functie van penningmeester van Stichting Het KLEIN Toneel is een vrijwillige en onbezoldigde functie. Leden van het bestuur alsmede de dagelijkse leiding hebben geen recht op een vrijwilligersvergoeding; gemaakte onkosten worden uiteraard vergoed.

Tijdsbelasting:
Het bestuur van Stichting Het KLEIN Toneel vergadert in de regel vijf keer per jaar. Voor de penningmeester is er in het voorjaar extra werk in verband met de totstandkoming van de jaarrekening. In het najaar in verband met het opstellen van de begroting.

Heeft u interesse?
Mail uw motivatie met cv voor 30 september 2020 naar Johanneke Schneiders via onderstaande knop. Wilt u nog meer informatie, dan kunt u ook contact opnemen via onderstaande knop.

Stichting Het KLEIN Toneel kent een bestuur-directie-model. Het bestuur onderschrijft de Code Culturele Diversiteit en Inclusie en streeft naar een diverse samenstelling wat betreft leeftijd, gender en culturele achtergrond.

Reageren op de functie

Draai je telefoon om de website te bekijken.